John

محمد غنی زاده

مدیر

املاک ایران زمین

شماره تماس :

09128906765

44766020


سپاشهر بلوک‌ f7 و f8 الهیه و فرشتهhouse

امتیاز f7 و f8 واریزی ۶۰۰ میلیون تومان امتیاز ۱۵۰ میلیون تومان جمعا ۷۵۰ میلیون تومان شش دانگی ۱۴۰ متر مربع ۳ خوابه 09128906765Google Maps


banyweb
طراحی شده توسط گروه بانی وب