John

محمد غنی زاده

مدیر

املاک ایران زمین

شماره تماس :

09128906765

44766020


پهنه c نزاجا بلوک ۲ متراژ ۹۳ متریhouse

۹۳ متری نزاجا بلوک ۲ پهنه c ارتش امتیاز 1,200,000,000 واریزی 250,000,000 غنی زاده 09128906765Google Maps


banyweb
طراحی شده توسط گروه بانی وب