John

حمید جدیدی

مشاور

املاک ایران زمین

شماره تماس :

09124583120

44758238


بورس رهن واجاره واحدهای منطقه22house

رهن واجاره واحدخودرابه مابسپاریدتاضمن اینکه همزمان دروقت صرفه جویی کرده.درکوتاه ترین ممکن نسبت به اجاره واحدخوداقدام کنید.

>>کافیست بامادرتماس باشیدتاکارشناسان ماضمن حضوردرواحد.نسبت به گرفتن عکس ازواحدوآگهی درسایت های پربازدیدکننده.دراسرع وقت نسبت به اجاره واحداقدام کنند.

>>همچنین مستاجرین عزیزباهرسلیقه وبودجه ای نیزمی توانندجهت اجاره واحددرخواستی بامادرتماس باشند. >>درضمن املاک ایران زمین درشرایط بداقتصادی جهت رفاه حال مستاجرین عزیزتمدیدقراردادرادرسالهای بعدبصورت رایگان انجام می دهد.Google Maps


banyweb
طراحی شده توسط گروه بانی وب