فیلدهای اضافیامتیاز
...

زاگرس ابنیه همت ۶۷۵ واریزی

زاگرس ابنیه همت یک سهم سه دانگی ۶۰ متر ۱۵ متر ۶۷۵ واریزی امتیاز ۱۶۵ میلیون غنی زاده 09128906765

نمایش
امتیاز
...

نارنجستان ۴ با واریزی ۴۰۰ میلیون

نارنجستان ۴ واریزی ۴۰۰ امتیاز ۹۰ میلیون غنی زاده 09128906765

نمایش
امتیاز
...

خرازی هوافضا با واریزی ۴۰۰ میلیون

خرازی هوافضا واریزی ۴۰۰ میلیون تومان امتیاز ۱۸۵۰ دارای دفترچه قرارداد و بنام زدن در تعاونی غنی زاده 09128906765

نمایش
امتیاز
...

خرازی رزمنده ۳۵۰ واریزی

خرازی رزمنده واریزی ۳۵۰ امتیاز ۱۷۰۰ غنی زاده 09128906765

نمایش
امتیاز
...

پروژه زاگرس سه و شش دانگی

زاگرس با واریزی ۶۷۵ میلیون امتیاز ۱۷۰ میلیون غنی زاده 09128906765

نمایش
امتیاز
...

نارنجستان ۴ با واریزی ۴۰۰ شش دانگ

نارنجستان ۴ واریزی ۴۰۰ میلیون امتیاز ۱۰۵ میلیون تومان غنی زاده 09128906765

نمایش
امتیاز
...

خرازی هوافضا ۳۵۰ واریزی

خرازی هوافضا ۳۵۰ واریزی ۱۸۸۰ امتیاز غنی زاده ۰۹۱۲۸۹۰۶۷۶۵

نمایش
اجاره
...

میدان ساحل 60 متر ویو دریاچه

ویو دریاچه میدان ساحل بدون پارکینگ متین

نمایش
banyweb
طراحی شده توسط گروه بانی وب