املاک های ویژه house

املاک ایران زمین

پروژه شهید خرازی

پیش فروش شهید خرازی به صورت کاملا تخصصی

جزییات

ملاک ایران زمین

پهنه C شهرک چیتگر

تعاونی مسکن کارکنان اداره مهندسی نزاجا

جزییات

ملاک ایران زمین منطقه 22

پهنه B شهرک چیتگر

خرید و فروش تخصصی پهنه B شهرک چیتگر

جزییات

امتیاز پروژه پاسارگاد ۲ تعاونی شهید همت
امتیاز
امتیاز پروژه پاسارگاد ۲ تعاونی شهید همت

پروژه هما
امتیاز
پروژه خلبانان و مهندسی پرواز هما

شمیم رحمت فاز ۳
امتیاز
پروژه شمیم رحمت فاز ۳

پروژه نارنجستان
امتیاز
پروژه نارنجستان ابنیه آکام

پروژه ترنج دژبان
امتیاز
پروژه ترنج دژبان تعاونی مسکن اسکان گستر امید

پهنه c ارتش چیتگر
امتیاز
نیروی زمینی ارتش پهنه c شهرک چیتگر

پهنه b ارتش بتاجا ایران زمین
امتیاز
سهام ۶۳ متری و ۳۳ متری پهنه b چیتگر

پروژه شهید خرازی
امتیاز
برج های شهید خرازی سپاه منطقه ۲۲ تهران