امتیاز های ویژه house

املاک ایران زمین

پروژه شهید خرازی

پیش فروش شهید خرازی به صورت کاملا تخصصی

جزییات

ملاک ایران زمین

پهنه C شهرک چیتگر

تعاونی مسکن کارکنان اداره مهندسی نزاجا

جزییات

ملاک ایران زمین منطقه 22

پهنه B شهرک چیتگر

خرید و فروش تخصصی پهنه B شهرک چیتگر

جزییات

ملاک ایران زمین منطقه 22

پهنه E شهرک چیتگر

سهام ۵۰ متری و ۲۰ متری چیتگر توانمند سازی پهنه E

جزییات

پروژه شهید خرازی فاز ۲
امتیاز
4.9
(170)
پروژه ۷۰۰ واحدی شهید خرازی فاز ۲ سپاه

پهنه e چیتگر سهام ۵۰ متری چیتگر سهام ۲۰ متری چیتگر توانمند سازی
امتیاز, سهام
4.9
(122)
پهنه e چیتگر

پهنه c ارتش قیمت برجهای چهارگانه نزاجا تعاونی اداره مهندسی چیتگر پهنه سی
امتیاز
4.9
(144)
پهنه c ارتش برجهای چهارگانه نزاجا

پهنه b چیتگر سهام ۶۳ متری و سهام ۳۳ متری چیتگر سهام چیتگر
امتیاز
4.9
(197)
پهنه b چیتگر

پروژه شهید خرازی سپاه
اجاره, امتیاز, فروش
4.8
(196)
پروژه شهید خرازی

پروژه زاگرس ابنیه همت پروژه الوند ابنیه همت پروژه البرز توسعه ابنیه همت
امتیاز
4.9
(166)
پروژه زاگرس پروژه الوند پروژه البرز ابنیه همت

پروژه پاسارگاد ۲ برج پاسارگاد ۲ امتیاز پاسارگاد ۲ امتیاز پاسارگاد دو
امتیاز
4.9
(344)
پروژه پاسارگاد ۲ شهید همت

پروژه نارنجستان
امتیاز
4.8
(148)
پروژه نارنجستان ابنیه آکام

پروژه ارتمیس امتیاز ارتمیس پروژه تجاری اداری ارتمیس سهام ارتمیس
امتیاز
4.8
(236)
پروژه آرتمیس

برج هما پارسه پروژه خلبانان هما پروژه هما پروژه خلبانان و مهندسی پرواز هما
امتیاز
4.7
(3)
پروژه هما پارسه

پروژه نیکان تعاونی ثمین اجرای دقیق امتیاز نیکان املاک ایران زمین
امتیاز
4.5
(84)
پروژه نیکان تعاونی ثمین اجرای دقیق

پروژه شمیم رحمت فاز ۳ شمیم رحمت 3 پروژه نخل تعاونی مسکن شمیم رحمت
امتیاز
4.9
(138)
پروژه شمیم رحمت فاز ۳ پروژه نخل