امتیاز های ویژه house

املاک ایران زمین

پروژه شهید خرازی

پیش فروش شهید خرازی به صورت کاملا تخصصی

جزییات

ملاک ایران زمین

پهنه C شهرک چیتگر

تعاونی مسکن کارکنان اداره مهندسی نزاجا

جزییات

ملاک ایران زمین منطقه 22

پهنه B شهرک چیتگر

خرید و فروش تخصصی پهنه B شهرک چیتگر

جزییات

ملاک ایران زمین منطقه 22

پهنه E شهرک چیتگر

سهام ۵۰ متری و ۲۰ متری چیتگر توانمند سازی پهنه E

جزییات

پهنه e توانمند سازی سهام ۵۰ متری چیتگر سهام ۲۰ متری چیتگر پهنه e چیتگر
امتیاز, سهام
4.9
(122)
پهنه e چیتگر

پهنه c ارتش برجهای چهارگانه نزاجا تعاونی اداره مهندسی چیتگر پهنه سی
امتیاز
5
(141)
پهنه c ارتش برجهای چهارگانه نزاجا

سهام ۶۳ متری چیتگر سهام ۳۳ متری چیتگر سهام پهنه b چیتگر سهام چیتگر
امتیاز, سهام
4.8
(113)
پهنه b چیتگر

امتیاز شهید خرازی
امتیاز
4.8
(194)
پروژه شهید خرازی

پروژه زاگرس ابنیه همت پروژه الوند ابنیه همت پروژه البرز توسعه ابنیه همت
امتیاز
4.9
(117)
پروژه زاگرس پروژه الوند پروژه البرز ابنیه همت

پروژه پاسارگاد ۲ برج پاسارگاد ۲ امتیاز پاسارگاد ۲ امتیاز پاسارگاد دو
امتیاز
4.9
(111)
پروژه پاسارگاد ۲ شهید همت

نارنجستان نوین ساز ابنیه آکام نارنجستان۱ نارنجستان ۲ نارنجستان ۳ نارنجستان ۴
امتیاز
4.7
(63)
پروژه نارنجستان ابنیه آکام

سهام تجاری و اداری پروژه ارتمیس پروژه تجاری اداری آرتمیس اتحادیه رسا
امتیاز
4.6
(236)
پروژه آرتمیس

برج هما پارسه پروژه خلبانان هما پروژه هما پروژه خلبانان و مهندسی پرواز هما
امتیاز
4.7
(3)
پروژه هما پارسه

پروژه نیکان تعاونی ثمین اجرای دقیق امتیاز نیکان املاک ایران زمین
امتیاز
4.5
(2)
پروژه نیکان تعاونی ثمین اجرای دقیق

پروژه شمیم رحمت فاز ۳ شمیم رحمت 3 پروژه نخل تعاونی مسکن شمیم رحمت
امتیاز
4.9
(103)
پروژه شمیم رحمت فاز ۳ پروژه نخل

امتیاز نیرو هوایی h2 امتیاز نیرو هوایی پهنه c تعاونی مسکن نهاجا پروژه h2 امتیاز h2
امتیاز
4.9
(140)
امتیاز نیروی هوایی h2 پهنه c