کارکنان اداره مهندسی نزاجا
پیش فروش, فروش
نیروی زمینی ارتش پهنه c شهرک چیتگر

2 اتاق خواب

2 سرویس بهداشتی

1 پارکینگ

املاک منطقه 22
اجاره, پیش فروش, فروش
املاک منطقه ۲۲ مسکن ایران زمین

پیش فروش
سهام ۶۳ متری و ۳۳ متری پهنه b چیتگر

2 اتاق خواب

1 پارکینگ

پروژه زیتون
پیش فروش
پیش فروش پروژه زیتون فاز ۲ (یاس ۲ فاز ۲)

2 اتاق خواب

2 سرویس بهداشتی

1 پارکینگ

پروژه مسکونی آسمان
اجاره, فروش
برج های آسمان شمال دریاچه

2 اتاق خواب

2 سرویس بهداشتی

1 پارکینگ

پروژه آرتمیس
پیش فروش
پروژه آرتمیس

1 سرویس بهداشتی

1 پارکینگ

پروژه شهید خرازی
پیش فروش
برج های شهید خرازی سپاه منطقه ۲۲ تهران

2 اتاق خواب

2 سرویس بهداشتی

2 پارکینگ

پروژه فرزانگان
پیش فروش
پیش فروش پروژه فرزانگان

2 اتاق خواب

2 سرویس بهداشتی

1 پارکینگ